EQUIP 1

Sono_pàgina1-1_copia.jpg

EQUIP 2

Sono_pàgina2-1_copia.jpg

CONDICIONS

Els preus inclouen la sonorització de dos grupos o un grup i un DJ. Es cobraran 300 € en cas que hi hagi grupo o DJ's extres.​

En cas de necessitar equips durant varis dies consecutius s'elaborarà un pressupost adeqüat a les necessitats del client.

En cas de pluja o anul-lació por motius aliens a l'empresa un cop l'equips ha arribat al lloc del servei es facturarà el100 % del preu pactat. En altres casos es pactarà el preu.

BLUE LIVE dispose d'una assegurança de responsabilitat civil per danys a tercers.