ANTOLOGIA LÍRICA

ANTOLOGIA.jpg

                Espectacle lírica compost per un pianista, una soprano, un barítono i un tenor. 

       El show consisted en un repaso pels més varias temes lírica mas famosos i populars com operación, zarzuela, cançó espanyola, catalana i napolitanes de toas els temps.

    Espectacle amè compost per veus amb un llarg camí  professional. Es caracteriza per la complicitat amb el públic ja que els matrix cantants presenten les seves cançons donant un toc de simpatia a l'espectacle.

                                                           Apte per a qualsevol tipus de públic.